რჩევები

როგორ უნდა დაგეგმოთ ქორწილი ქვეყნის გარეთ

ქორწილის დაგეგმვა კომპლექსური საკითხია და მისი სირთულე დიდად არ იცვლება იმ ფაქტით მას საზღვრის მიღმა დააორგანიზებთ თუ თქვენივე ქვეყანაში. ჩვენ ამ კუთხით გარკვეულ რჩევებს მოგცემთ: ლოკაცია, ლოკაცია, ლოკაცია ლოკაციის განსზღვრა პირველი ნაბიჯია. იხელმძღვანელეთ რომელიმე სტრატეგიით: აარჩიეთ ადგილი, რომელიც თქვენთვის გარკვეული მნიშვნელობის მატარებელია – ქალაქი სადაც ერთად იმოგზაურეთ ან რომელთანაც საერთო ოცნება გაკავშირებთ, ადგილი რომელიც მცირე […]